top of page

תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות

במקום כלשהו בזמן: השקת נובלה וספר שירה מאת רועי גלברד העוסקים באפשרות לשינוי חברתי

20.6.24, 16:30

השקה לספר השירים "במקום כלשהו בזמן", ולנובלה "מחווה למגפה ההיא - גרסת כיסוי" מאת רועי גלברד.

"במקום כלשהו בזמן" מורכב משירים ומאחד עשר פרגמנטים, שהם בגדר מחשבות-הרהורים על שינוי. ההרהורים מתקשרים זה עם זה בחוט רעיוני, שנוגע בכל פעם בהיבט אחר של השינוי, ומהווים סוג של מצע שממנו נובעים השירים וברוחו הם מתחברים.

במקום כלשהו בזמן, יכול במהותו להיות במקום או במצב כלשהם. גיאוגרפיים, רגשיים, אישיים. יכול גם להיות בנקודות זמן והתייחסות שונה. סיטואציות שבכולן תחושת השינוי, מהלך ההשתנות, הזוויות השונות אל הדבר, אל המעורבים, אל עצמך, כמו מהדהדים וחוזרים אליך, גם כתמונות וגם כשאלות.

הנובלה "מחווה למגפה ההיא - גרסת כיסוי", היא מחווה ל"דבר" של קאמי, המציגה מציאות חברתית קיימת ותוהה לגבי אפשרות לשינוי בתפיסתנו את אותה מציאות וביחסנו אליה. זה ניסוי מחשבתי אמיץ, המתאר כיצד ברובע מצוקה של כרך עירוני, עובדים זרים, אנשים שקופים וחסרי מעמד, נרתמים בזמן מגפת הקורונה למלא את מקום הצוות שהתדלדל בבית אבות סיעודי. בתוך כך, דן הספר בשאלות חברתיות ובאפשרות לשינוי שיגרום לנו לראות את אותם אנשים.

סיפור המסגרת של הנובלה מציג שיחות בין שני חברים, המדברים על ימי הקורונה ועל כוחה של כתיבה. בכך חובר רועי למסורת הכתיבה ההומניסטית, הרואה בכתיבה הזדמנות לעשיה, והמתארת עשיה כ-"עיבוד גנינו", כתרומתו של כל אדם לעשיה חברתית, תוך שינוי פני המציאות.*תתאפשר כניסה של 18+ בהרשמה מראש. קניית כרטיס בכניסה תתאפשר לגילאי 21+ באמצע שבוע ו23+ בימי חמישי בהתאם להנחיות בית רומנו. *בבית של סולידריות אין מקום להתנהגות גזענית, טרנספובית, סקסיסטית והטרדות/אלימות מכל סוג. *ישנו מעלון המהווה הסדר נגישות לבית של סולידריות, אנא צרו איתנו קשר מראש לתיאום גישה עבור נכים.

bottom of page