top of page

תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות

הגדה המערבית בצל המלחמה:
שבעה חודשים של סגרים, אלימות מתנחלים וטרנספר

27.5.24, 17:00

שבעה חודשים שהעיניים על עזה. שבעה חודשים של רשימת מתים מתארכת, של "הותר לפרסום", של רעב, של הפצצות מהאוויר, של חטופים מתים, ולמי נשאר מקום להכיל אפילו את מה שמתרחש בגדה. התוצאה היא שבעה חודשים של אלימות מתנחלית נטולת רסן, של סגרים אינסופיים, חנק כלכלי וטרנספר; חודשים שבהם מיטשטש והולך הקו בין נוער גבעות לחיילים; שבהם מתנחלים אלימים השתלחו באין מפריע בקהילות של חקלאים עניים ורועי צאן, גורמים לרבות מהן לנטוש את ביתן.

באירוע ידברו חיילים וחיילות לשעבר על המציאות בגדה מאז ה-7 באוקטובר. נדבר על המתנחלים שמדינות העולם החליטו להטיל עליהם סנקציות, נדבר על חלקים בצבא שמתפקדים כמליציות, ונדבר על מדיניות משיחית של קיצוני הגבעות, שזכתה לרוח גבית מהצבא והממשלה. נדבר גם על מה אנחנו יכולים לעשות מול הטירוף הזה ואיך אפשר להתנגד.

27.5.24 | 20:00 | בית של סולידריות – דרך יפו 9, בית רומנו קומה 2, ת"א


*התשלום לאירוע במתכונת שלם.י כפי יכולתך כאשר כל ההכנסות תרומה למערך סלי המזון של תרבות של סולידריות.
*תתאפשר כניסה של 18+ בקניית כרטיסים מראש. קניית כרטיס בכניסה תתאפשר ל23+/21+ בהתאם להנחיות הבית רומנו.
*בבית של סולידריות אין מקום להתנהגות גזענית, טרנספובית, סקסיסטית והטרדות/אלימות מכל סוג.

*ישנו מעלון המהווה הסדר נגישות לבית של סולידריות, אנא צרו איתנו קשר מראש לתיאום גישה עבור נכים.

bottom of page