top of page

תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות

הקרנת הסרט - "Riotsville USA" | סיירה פטנגיל

סרטה התיעודי של יוצרת הקולנוע סיירה פטנגיל, שנבנה ונהגה בקפידה ובצורה מופתית, משתמש אך ורק בצילומי ארכיון כדי לחשוף את הדיכוי הממשלתי הגזעני והאלים של אפריקאים-אמריקאים בשנות השישים המאוחרות. מרכז הכובד של הסרט הוא צילומי הוידאו המדהימים והמטרידים של שוטרים ואנשי המשמר הלאומי המתאמנים בעיירות מזויפות המוכרות כ-Riotsvilles (עיירות מהומה), שנבנו על בסיסים צבאיים ואוכלסו בידי משתתפים ש"שיחקו" פורעים. מורכב מקריינות פילוסופית, סרטה של פטנגיל הוא יצירה דחופה מבחינה פוליטית ואיפוס של תיעוד היסטורי, תוך שימוש בעידן סוער לא בכדי לחסום את העבר אלא כדי להבהיר כמה מעט השתנה מבחינת השעיר לעזאזל הפוליטי והאלימות שממשלת ארצות הברית ממטירה על האזרחים האפריקאים-אמריקאים שלה.

התשלום לאירוע במתכונת שלם.י כפי יכולתך כאשר כל ההכנסות תרומה למערך סלי המזון של תרבות של סולידריות. תתאפשר כניסה של 18+ בקניית כרטיסים מראש. קניית כרטיס בכניסה תתאפשר ל23+ בהתאם לבית רומנו.

12.6.22, 16:30

bottom of page