top of page

תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות

הקרנת הסרט LFG - Equal Play, Equal Pay באירוח כדורגלניות מקומיות

כדורגלניות מקומיות מארחות את הקרנת הסרט:
LFG
ארה"ב 2021

שלושה חודשים לפני תחרות גביע העולם בכדורגל נשים ב-2019 הגישו שחקניות נבחרת ארה""ב תביעה ייצוגית היסטורית בגין אפליה מגדרית נגד התאחדות הכדורגל האמריקאית. אירוע זה מהווה את הבסיס לסרט המתאר את המרדף המתמשך של השחקניות לקבל שכר שווה. השחקניות עצמן מספרות על הדרישות הפיסיות והנפשיות והמאמץ הנדרש מהן במטרה להיות חלק מהספורטאיות המובילות בעולם.

התשלום לאירוע במתכונת שלם.י כפי יכולתך כאשר כל ההכנסות תרומה למערך סלי המזון של תרבות של סולידריות.

הכניסה לאירוע מחייבת עטיית מסכה לפי ההנחיות. בנוסף, תתאפשר כניסה של 18+ בקניית כרטיסים מראש. קניית כרטיס בכניסה תתאפשר ל23+ בהתאם לבית רומנו.

16.5.22, 16:30

bottom of page