top of page

תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות

הרצאה וסיור: ״מנפצות את הבועה״ ההיסטוריה הקולוניאלית של תל אביב

על אילו יסודות מושתתת העיר תל אביב? על אילו אדמות? על אילו ערכים? מה אנחנו יודעות על היישובים הפלסטינים שעל חשבונם התפתחה תל אביב? האם נותר להם ולתושביהם זכר בשטח או בתרבות העירונית? ומה לכל זה ולעשייה שלנו למען שוויון וצדק חברתי?

נפתח בהרצאה על החיים שהתקיימו במחוז יאפא - מאלשֵיח' מֻוַנִּס בצפון ועד אַבּוּ כַּבִּיר בדרום, מסַלַמה במזרח ועד אלמַנְשִיָה ויאפא במערב. נעבור בדמיוננו על פני פרדסים ובתי קולנוע, כרכרות וגמלים, מפעלים ובתי קפה. נלמד על הרקע להקמת העיר תל אביב, על היחסים המורכבים שבינה לבין יפו, בין יהודים וערבים, אשכנזים וספרדים ונכיר את המציאות שמייד אחרי 1948, שבה כ-90% מתושבי המחוז הפכו לפליטים.

נסייר בשטח שבו התקיימה שכונת אלמַנְשִיָה ונלמד להתבונן מחדש בנוף, ולהכיר את החיים שהתקיימו כאן עד 1948, ששרידיהם מכוסים במדשאות פארק צ'ארלס קלור. נעצור במספר תחנות במהלך הסיור ונוסיף בכל תחנה מידע רלוונטי: ממסגד חסן בק דרך בית האצ"ל, בית הקברות אלאסעף, מסגד אלמחמודייה וכיכר השעון. לאורך הדרך נציג תמונות של הנוף לפני 1948.

נסיים בשיחה פתוחה על המתח שבין ההיסטוריה ההגמונית לבין האירועים המושתקים, על החזות הליברלית והגיי-פרנדלית של עיר שממשיכה גם היום במאמצי ייהוד המרחב, והדחיקה של תושביה הפלסטינים, וגם השחורים והמזרחים. נחשוב יחד האם וכיצד הכרה בעוולות הנכבה יכולה להשתלב בתמיכה במאבקים שונים שמתקיימים בעיר: המאבקים העכשוויים של תושבי השכונות (סַלַמָה/כפר שלם, גָ'מַּאסין/גבעת עמל), מאבק מבקשי המקלט, ומאבקים נגד תהליכי ג'נטריפיקציה.

תרבות של סולידריות שמחה לארח את עמותת זוכרות להרצאה וסיור “מנפצות את הבועה - ההיסטוריה הקולוניאלית של תל אביב" במסגרת אירועי "עשרת ימי שיבה: מחשבות מסלול מחדש לקראת שחרור ושלום" של עמותת זוכרות. זוכרות פועלת מזה שני עשורים לקידום הכרה של הציבור היהודי בישראל בנכבה הפלסטינית, מתוך אמונה כי למידה על הנכבה תכיר לנו צדדים אחרים, מושתקים, בהיסטוריה ובזהות שלנו ושלמידה כזו היא תנאי הכרחי לכינונה של חברה דמוקרטית ושוויונית בארץ.

האירוע יתקיים בעברית.
התשלום לאירוע במתכונת שלם.י כפי יכולתך כאשר כל ההכנסות תרומה למערך סלי המזון של תרבות של סולידריות. תתאפשר כניסה של 18+ בקניית כרטיסים מראש. קניית כרטיס בכניסה תתאפשר ל23+ בהתאם לבית רומנו.

9.5.22, 14:00

bottom of page