top of page

תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות

חרב שירה - בליהוקה של מיה לנדסמן

"חרב שירה בליהוקה של מיה לנדסמן:
בהשתתפות
ליסה גרין
לריסה מילר
יער מור
אריאל ברונז
שני פוקר
ליאור ויינשטיין
מיה לנדסמן
עמית בן עמי
הילה גלוסקינוס
יואל דנילוף
הממזרות
איה גרניט שווא

איור: הילה גלוסקינוס

התשלום לאירוע במתכונת שלם.י כפי יכולתך כאשר כל ההכנסות תרומה למערך סלי המזון של תרבות של סולידריות.

תתאפשר כניסה של 18+ בקניית כרטיסים מראש. קניית כרטיס בכניסה תתאפשר ל23+\21+ בהתאם לבית רומנו."

5.7.22, 17:00

bottom of page