top of page

תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות

מדיטציית ״אפס מעשה״

בעידן של מולטי והיפר, היום יום שלנו רווי פעילויות, רווי מחשבות, פגישות, שיחות, תכנונים, הפקות, סידורים, דאגות.
במדיטציית ״אפס המעשה״ אנו מבקשות להניח לכל אלו,
ולזמן הקצר של הישיבה
להיות חופשיות
לא לעשות דבר.

אנחנו מזמינות אתכן.ם להצטרף אלינו לתרגול מדיטציה, בקבוצה שתתכנס אחת לשבוע במפגש בן שעה, שיכלול ישיבות מדיטציה ושיחה
בהנחיית גוני חרל״פ - מתרגלת במסורת הזן, בוגרת קורס הנחיית מדיטציה של בית הספר ״פסיכו-דהרמה״. אין צורך בנסיון קודם.

התשלום לאירוע במתכונת שלם.י כפי יכולתך, החל מ-15 ש״ח. כל ההכנסות תרומה למערך סלי המזון של תרבות של סולידריות. אין צורך בהרשמה מראש

← להרשמה

26.6.22, 13:00

bottom of page