top of page

תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות

מפגש Face to Face עם הסיפור והחוויה החרדית

Face to Face חרדים

אחד הסוגיות הבוערות ביותר
אחד הסוגיות הבוערות ביותר בחברה הישראלית הוא הפילוג המחריף בין האוכלוסיה החרדית והחילונית.
אנו מזמינות אתכן.ם לבוא להכיר את האחר, לשים את כל הקלפים על השולחן ולשוחח עם צעירים וצעירות מהמגזר החרדי על הנקודות הבוערות והרגישות ביותר בחברה הישראלית. במפגש יתקיים שיח פתוח, סולידרי וסובלני ע"י לימוד הדדי, הפרכת סטיגמות ודעות קדומות והיחשפות.

התשלום לאירוע במתכונת שלם.י כפי יכולתך, החל מ-15 ש״ח. כל ההכנסות תרומה למערך סלי המזון של תרבות של סולידריות..

15.11.21, 18:30

bottom of page