top of page

תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות

ספריית סולידריות מארחת: הפוליטיקה של משבר האקלים - מפרדיגמה צרכנית לפרדיגמה אזרחית

במשך עשורים השקיעו חברות הדלקים כספים ומאמצים ניכרים בהטעיית הציבור באשר לקיומה של ההתחממות הגלובלית. כיום, כשהטמפרטורות מטפסות לשיאים חדשים וההשלכות הופכות ברורות יותר, הלחץ על מקבלי החלטות לנקוט בצעדים תקיפים הולך וגובר, והאליטה הכלכלית-פוליטית מבינה שעליה לשנות אסטרטגיה. כעת במקום להכחיש את קיומו של המשבר, נעשים מאמצים לקידום גישות לא אפקטיביות ודחיפה לדיון בפתרונות סרק. העיסוק באלו מביא לאיבוד זמן יקר במאבק להצלת החיים על פני כדור הארץ.

בהרצאה נזהה את האסטרטגיות השונות והחמקמקות (חלקן אף נתמכות בידי חלקים בתנועה הסביבתית), נבין כיצד השתלטה הפרדיגמה הצרכנית על הדמיון הפוליטי שלנו ונדון בצורך בדמיון פוליטי חדש.

ההרצאה תועבר על ידי חברים בקולקטיב כאןתוקם, התארגנות עצמאית בת"א לגיבוש קהילה פוליטית חושבת ופועלת

תשלום בכניסה לאירוע במתכונת שלמ/י כפי יכולתך, כל ההכנסות להמשך הפעילות והרחבת ספריית סולידריות

הכניסה לאירוע מחייבת הצגת תו ירוק ועטיית מסכה לפי ההנחיות. בנוסף, תתאפשר כניסה של 18+ בקניית כרטיסים מראש. קניית כרטיס בכניסה תתאפשר ל21+ בהתאם לבית רומנו.

15.2.22, 17:30

bottom of page