top of page

תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות

ערב חמים עם כן עיג׳רת, מוטי רודן וקים סלבינסקי

אנחנו מזמינות אתכן.ם לערב ישראלי, רגוע ונוגה לצלילי מוטי רודן ופרויקט כן עיג'רת.

נחווה מוזיקה עברית חדשה ונלגום מסנגריות חמות. על האווירה בבין לבין קים סלבינסקי.

התשלום לאירוע במתכונת שלם.י כפי יכולתך, החל מ-15 ש״ח. כל ההכנסות תרומה למערך סלי המזון של תרבות של סולידריות.

24.11.21, 19:00

bottom of page