top of page

תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות

פאנון: מעבר לאלימות | בהנחיית ד"ר אילת מעוז

20.2.24, 17:30

בחוגי המרכז הליברלי בישראל נחשב טבח השבעה באוקטובר לכתב אשמה מצמרר נגד התיאוריה והפוליטיקה האנטי-קולוניאלית והאלימות שהיא מצדיקה ומאפשרת. בתוך כך, חיצים רבים הופנו לעבר ההוגה והפסיכיאטר פרנץ פאנון, שכתב על ״אלימות משחררת״ בחיבורו הידוע המקוללים עלי אדמות. פרשנות זו של פאנון נסמכת על קריאות חלקיות או מוטות בחיבור (הידועות בהן של סארטר ושל ארנדט), הממוקדות לרוב רק בפרק הראשון.

ואולם, קריאה של החיבור בשלמותו חופשת פרשנות אחרת: כזו שאינה מאדירה אלימות אלא רואה בדה-קולוניזציה תהליך חברתי, המגולם בתנועה, ובתודעה קולקטיבית המתמודדת עם אלימות היסטורית ועם מורשתה, הטראומה. אני אציע כי החיבור לא מחייב אלא דווקא חותר נגד התפיסה שדה-קולוניזציה משמעה היפוך אנכי של יחסי הכוחות (״שהאחרון יהיה ראשון״), ואראה כי הוא מציע תפיסה רחבה של שינוי סדרי עולם המבוסס על כוחה היוצר של התנועה העממית והדימיון.


זוכרות מזמינות אתכן.ם לערב בו נתעמק בכמה מפרטי הטיעון של פאנון, נעסוק בהקשר ההיסטורי-חברתי שבו הוא כותב, ונשאל באיזה אופן הוא רלוונטי (או לא) למאבקים אנטי-קולוניאליים בכלל, ובפרט לישראל/פלסטין בימים אלה.


מומלץ, אם כי כמובן לא חובה, לקרוא או לפחות לעיין בטקסט (שקיים בעברית ובערבית) לפני המפגש.


רוצות גישה לטקסט של פאנון? כתבו לנו כאן education@zochrot.org*התשלום לאירוע במתכונת שלם.י כפי יכולתך כאשר כל ההכנסות תרומה למערך סלי המזון של תרבות של סולידריות.
*תתאפשר כניסה של 18+ בקניית כרטיסים מראש. קניית כרטיס בכניסה תתאפשר ל23+/21+ בהתאם להנחיות הבית רומנו.
*בבית של סולידריות אין מקום להתנהגות גזענית, טרנספובית, סקסיסטית והטרדות/אלימות מכל סוג.
*ישנו מעלון המהווה הסדר נגישות לבית של סולידריות, אנא צרו איתנו קשר מראש לתיאום גישה עבור נכים.

bottom of page