top of page

תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות

שטראוס מארחות | נויז זה התנגדות 3

23.10.22, 17:00

כשאמנות סאונד פוגשת עוול ממשי

ערן זקס


ב-2009 הוזמנתי ביחד עם אביעד אלברט, שותפי להרכב Grunewald & Finkelstein (שממנו נולד אחר כך ההרכב lietterschpich), לערוך הקלטות בחברון עבור פרויקט H2TV של מיכאל זופרנר. במהלך השהות בחברון הוביל אותנו עיסא עמרו אל שכונה בשם קייטון, שננטשה בעקבות התעקשות של מתנחלי חברון לקבל גישה לציר תנועה נוסף מעבר לאזורים הסטריליים שהוקצו להם אחרי טבח גודלשטיין. כחלק מהדאגה למתנחלים, כוחות הביטחון הישראלים אטמו וסגרו את השכונה מכל הכיוונים. השתחלנו פנימה. זו שכונה גדולה, מתחם המורכב מעשרות דירות, חדרים וחללים ריקים, שעומדים בריקנותם ומתפוררים בהדרגה אחד אל תוך השני.

החלטתי לערוך הקלטות שתתעדנה את הריקנות הזו.

מאז שאספתי אותן והתחלתי לעבד אותן, ההקלטות מקייטון לא נותנות לי מנוח. כיצד ניתן לגעת, להתמודד ולטפל בעוול המקודד בהן? במציאות הנוראה שמסתתרת בחותם האקוסטי שלהן? בשנים האחרונות חזרתי אל ההקלטות הללו בניסיון להבין איזה קיום יכול להיות להן בעבודות אמנות, בהינתן התוכן הסונורי שלהן והקונטקסט הבלתי-ניתן להבנה, להנהרה ולהכלה שממנו הן נולדו. במפגש אציג את העבודות שבהן אני מנסה לבחון את השאלות הללו, ואשתף בצביר השאלות והלבטים שהן מעלות.*התשלום לאירוע במתכונת שלם.י כפי יכולתך כאשר כל ההכנסות תרומה למערך סלי המזון של תרבות של סולידריות. תתאפשר כניסה של 18+ בקניית כרטיסים מראש. קניית כרטיס בכניסה תתאפשר ל23+/21+ בהתאם להנחיות הבית רומנו.

*בבית של סולידריות אין מקום להתנהגות גזענית, טרנספובית, סקסיסטית והטרדות/אלימות מכל סוג.

*לצערנו הרב בשלב זה אין מעלון לבית של סולידריות, אך אנא צרו איתנו קשר מראש לתיאום גישה עבור נכים.

bottom of page