top of page

תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות

״מפרים את הסדר״ הקרנת הסרט ושיחה עם פעילות ופעילים בתנועת לוחמים לשלום

על הסרט:
פלסטינים וישראלים, לוחמים ואנשי צבא, אויבים לשעבר, מחליטים להניח את הנשק, ולצאת למסע היכרות משותף למען חיים בשלום.


הסרט מתעד את תהליך הטרנספורמציה שעוברים גיבוריו – מחיילים בשדה הקרב, ואסירים ביטחוניים ופוליטיים לפעילים נגד הכיבוש במטרה לשים קץ לאלימות בין הצדדים ולאפשר חיים מתוך חירות בקרב שני העמים. לאורך מסעם, ועל רקע מלחמה נוספת בעזה העומדת בפתח, הם נתקלים בהתנגדותה של החברה אליה הם שייכים, הרואה בהם בוגדים.

בעולם השסוע והמסוכסך, במקום שבו רעיון השלום ננטש, מתגלה אנרגיה של אופטימיות נחושה. כאשר יש מי שמוכן להפר את הסטטוס קוו ולהיאבק על החלום של עולם חופשי ובטוח, מי יעמוד לצדו?

סרטם התיעודי של הבמאים האמריקאיים סטיב אפקון ואנדרו יאנג מציע הסתכלות מרתקת על היכולת האנושית לראות מעבר לנרטיבים שאנו נוטים לקבל כמציאות, על היכולת של אדם לעבור טרנספורמציה מהפכנית ביחס לנראטיב התרבותי, חברתי ופוליטי אותו ינק מילדות ובעת בגרות להתפקח ולראות את הסיפור על מכלול מורכבותו ומנקודת מבט של האחר. מסעם של גיבורי הסרט חושף את הפוטנציאל הטמון ברוח האנושית המאפשר לייצר חזון חדש עבור החברה שבה אנו חיים. זהו סרט על הכמיהה לחירות, להכרה ולאחווה.

רקע על לוחמים לשלום:
"לוחמים לשלום" הינה תנועה דו-לאומית שהוקמה על ידי ישראלים ופלסטינים שלקחו חלק פעיל במאבק האלים בין העמים: חיילים וחיילות ישראלים ששירתו בצבא ופלסטינים ופלסטיניות שלקחו חלק במאבק האלים לשחרור ארצם, פלסטין, מהכיבוש הישראלי. התנועה הוקמה על ידי לוחמים לשעבר אבל מאז הקמתה פעילים.ות בה א.נשים מכל קצוות החברה הישראלית-פלסטינית שלא בהכרח לקחו חלק במעגל האלימות אך מאמינים.ות בסיום הכיבוש על בסיס עקרונות של אי-אלימות והתנגדות לא אלימה תוך עשייה שוויונית דו לאומית מוחלטת.התשלום לאירוע במתכונת שלם.י כפי יכולתך כאשר כל ההכנסות תרומה למערך סלי המזון של תרבות של סולידריות. תתאפשר כניסה של 18+ בקניית כרטיסים מראש. קניית כרטיס בכניסה תתאפשר ל23+ בהתאם לבית רומנו.

24.7.22, 17:00

bottom of page