top of page

תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות

״מקודשת״ - הקרנת הסרט ופאנל בנושא מעמד האישה ועגונות עם פנינה עומר ותמר קיי

על הסרט ״מקודשת״:

שלוש נשים צעירות ונשואות כבולות במלכודת של בית הדין הרבני: הן אינן יכולות להתגרש מאחר שבית הדין מאפשר רק לבעל לתת גט, וגם זאת מתוך רצונו החופשי. הן יכולות להשתחרר מכבלי הנישואין רק על פי רצונו של הבעל שאיתו אינן רוצות לחיות, ועד אז הן אסורות לגברים אחרים. כל אחת מהן, כאשת איש, אינה חופשייה לקיים חיים מלאים עם אחר, וקולן אינו נשמע במדינה דמוקרטית שמאפשרת להלכה לשלוט באורחות הנישואין.

הסרט עוקב במהלך שנתיים אחרי מאבקן הקפקאי של תמרה, מישל ורחל, שלוש צעירות שעושות הכל כדי לקבל גט כריתות בעזרתן של קבוצת טוענות רבניות אורתודקסיות.

הסרט, זכה לתהודה רבה ולאחר הקרנתו התארגנה מחאה ציבורית בדרישה להקים ועדת חקירה לתפקוד בתי הדין הרבניים. הוא זכה במספר פרסים בינלאומיים והוקרן בפסטיבלים רבים.

בימאית: ענת צוריה

בתום ההקרנה יתקיים פאנל בנושא מעמד האישה ועגונות עם מנכ״לית יד לאישה פנינה עומר והקולנוענית תמר קיי.

תשלום לאירוע במתכונת שלמ/י כפי יכולתך, כל ההכנסות למערך לבטחון תזונתי של תרבות של סולידריות.

16.1.22, 17:30

bottom of page