top of page

转专讘讜转 砖诇 住讜诇讬讚专讬讜转 鈽 转专讘讜转 砖诇 住讜诇讬讚专讬讜转 鈽 转专讘讜转 砖诇 住讜诇讬讚专讬讜转 鈽 转专讘讜转 砖诇 住讜诇讬讚专讬讜转 鈽 转专讘讜转 砖诇 住讜诇讬讚专讬讜转 鈽 转专讘讜转 砖诇 住讜诇讬讚专讬讜转 鈽 转专讘讜转 砖诇 住讜诇讬讚专讬讜转 鈽 转专讘讜转 砖诇 住讜诇讬讚专讬讜转 鈽 转专讘讜转 砖诇 住讜诇讬讚专讬讜转 鈽 转专讘讜转 砖诇 住讜诇讬讚专讬讜转 鈽 转专讘讜转 砖诇 住讜诇讬讚专讬讜转 鈽 转专讘讜转 砖诇 住讜诇讬讚专讬讜转 鈽 转专讘讜转 砖诇 住讜诇讬讚专讬讜转 鈽 转专讘讜转 砖诇 住讜诇讬讚专讬讜转 鈽 转专讘讜转 砖诇 住讜诇讬讚专讬讜转 鈽 转专讘讜转 砖诇 住讜诇讬讚专讬讜转

馃挭馃尰 讛专砖诪讛 诇讗专讬讝讜转 住诇讬 诪讝讜谉 | 讞谞讜讻讛 馃尰馃挭

14.12.22, 7:00

讘讜讗讜 诇讛转谞讚讘 讗讬转谞讜 讘诪注专讱 讞谞讜讻讛 讘讘讬转 砖诇 住讜诇讬讚专讬讜转!

讙诐 讛砖谞讛 谞拽讬讬诐 诪注专讱 讞谞讜讻讛 讞讙讬讙讬 诇诪砖驻讞讜转 讜拽砖讬砖讬诐 (14-15/12) 讜诪诪砖 谞砖诪讞 讗诐 转拽讞讜 讞诇拽!


砖讬诪讜 鈾

讛诪砖诪专讜转 讻讜诇谉 讛谉 诪砖诪专讜转 驻讬讝讬讜转 诪讗讜讚 讛讚讜专砖讜转 讛专诪转 讗专讙讝讬诐, 砖拽讬诐 讜讘讙讚讜诇 讛专讘讛 讻讜讞 馃挭 
讗谞讗 讛驻注讬诇讜 砖讬拽讜诇 讚注转 诇驻谞讬 讛专砖诪讛 讘讛转讗诐 诇诪爪讘讻诐.谉 讛驻讬讝讬.


谞转专讗讛 讘讘讬转!  馃尰

(讘讬转 专讜诪谞讜, 讚专讱 讬驻讜 9, 转诇-讗讘讬讘)

bottom of page