top of page

תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות

Power Stangers x Rei Honda with Drunken Professors x DJ Panda Woman

ערב אמאל׳ה ואבאל׳ה בבית של סולידריות

פאוור סטריינג׳רז הם ‎המוסיקאי אור רימר והשחקנית מיה לנדסמן, בערב שירי ילדים למבוגרים.‎
שירי מדורה קצרים מאוד מאוד, שנכתבו בהשפעת אבקנים ובהשראת הסרט ׳כוכב הקופים'

לפניהם, מעליהם ומאחוריהם הופעות ותקלוטים אינסיין של :
DJ Panda Woman
Rei Honda Drunken Professors

עלה לכן לראש? אז שתדעו שהתשלום לאירוע במתכונת שלם.י כפי יכולתך כאשר כל ההכנסות תרומה למערך סלי המזון של תרבות של סולידריות.
תתאפשר כניסה של 18+ בקניית כרטיסים מראש. קניית כרטיס בכניסה תתאפשר ל23+/21+ בהתאם לבית רומנו.

27.7.22, 17:00

bottom of page