top of page

תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות

Resistance Cinema - Soy Cuba | 1964

׳אני, קובה׳: הזיה סובייטית בלחות הקאריבית

ב-1961, זמן קצר לאחר המהפכה הקובנית, נשלח הבמאי הסובייטי מיכאל קאלאטוזוב לביים סרט תעמולה עבור פידל קסטרו, כחלק מהברית המתגבשת בין בריה״מ לקובה הקומוניסטית. הוא טס לקובה לאחר שכבר הספיק להעניק לבריה״מ בשנת 1957 את ההישג החשוב ביותר שלה בתחום הקולנוע: פרס דקל הזהב עבור הסרט ״מעוף העגורים״.

הבמאי קיבל חופש פעולה יחסית נרחב ותמיכה כלכלית גדולה בתקווה להקרין את הסרט בשתי ההמיספרות של כדור הארץ. קסטרו אף סיפק עבור הסרט 1,000 חיילים מהצבא הקובני (!) ששימשו כניצבים בסצנה שצולמה במיקום מרוחק בהרים. לפיכך, ניתן רק לדמיין אילו לחצים כבדים היו מוטלים על כתפיו של הבמאי ליצור סרט תעמולה אפקטיבי. למרות זאת, בחר הבמאי ליצור סרט מורכב ופיוטי, כזה אשר מקדים את זמנו בגישתו הניסיונית, אפילו בהשוואה לסרטים האוונגרדיים של התקופה.

התשלום לאירוע במתכונת שלם.י כפי יכולתך, החל מ-15 ש״ח. כל ההכנסות תרומה למערך סלי המזון של תרבות של סולידריות.

14.11.21, 18:00

bottom of page