תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות

Open Site Navigation

Resistance Cinema Presents | Symbiopsychotaxiplasm Take One

17.10.22, 16:30

Resistance Cinema Presents: Symbiopsychotaxiplasm Take One

William Greaves / 1968 / English


In Manhattan’s Central Park, a film crew directed by William Greaves is shooting a screen test with various pairs of actors. It’s a confrontation between a couple: he demands to know what’s wrong, she challenges his sexual orientation. Cameras shoot the exchange, and another camera records Greaves and his crew. Sometimes we watch the crew discussing this scene, its language, and the process of making a movie. Is there such a thing as natural language? Are all things related to sex? The camera records distractions - a woman rides horseback past them; a garrulous homeless vet who sleeps in the park chats them up. What’s the nature of making a movie? This classic film, who's public release was delayed until the 1990s, is no mere self-reflection but a window into the preoccupations of the times and the politics of the 1960s: spontaneity, collective action, decentralization and flexibility.


*התשלום לאירוע במתכונת שלם.י כפי יכולתך כאשר כל ההכנסות תרומה למערך סלי המזון של תרבות של סולידריות. תתאפשר כניסה של 18+ בקניית כרטיסים מראש. קניית כרטיס בכניסה תתאפשר ל23+/21+ בהתאם להנחיות הבית רומנו.

*בבית של סולידריות אין מקום להתנהגות גזענית, טרנספובית, סקסיסטית והטרדות/אלימות מכל סוג.

*לצערנו הרב בשלב זה אין מעלון לבית של סולידריות, אך אנא צרו איתנו קשר מראש לתיאום גישה עבור נכים.