תמונות: שרון קנטור, מיכאל טייכנר

© 2020 by Culture of solidarity.