top of page

תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות

שוק קח קחי חזרה ללימודים

באוגוסט 2020 קיימנו את שוק הקח קחי השלישי שלנו, והפעם בפורמט מיוחד— בזאר חזרה ללימודים חינמי שקיימנו בביה״ס האהוב ביאליק רוגוזין.

על מנת להבטיח שכמה שיותר ילדים וילדות יזכו לחזור ללימודים עם תיק מלא כלי כתיבה ומחברות, נאספו תרומות רבות מחברי הקהילה, ציוד חדש או כמו חדש, כדי לכבד ולשמח את המשפחות שהיו זקוקות לתמיכה הזו עם פתיחת שנת לימודים במורכבות הקורונה.


התחלנו את היום עם תרומות בסדר גודל של 2 משאיות וסיימנו עם ארבעה ארגזים של בגדים. הילדים וילדות שפגשנו החזירו לנו חיוך לפנים והזכירו לנו שוב שהאושר טמון בדברים הקטנים.


Comments


הכתבה הקודמת →
bottom of page