top of page

תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות

אודות תרבות של סולידריות

תרבות של סולידריות היא תנועת א.נשים רחבה, אשר מקדמת עשייה של עזרה הדדית וערבות קהילתית. ראשית פעילותינו עם פרוץ משבר הקורונה, ומאז צמחנו לקהילה המאמינה בעשייה מבוססת חלוקת משאבים שיתופית, משמע שכל חברה וחבר יכולים לתרום מהכישורים, מיומנויות ומשאבים שברשותם. 

 

יחד טווינו רשתות תמיכה לקהילות מוחלשות דרך סיוע בחלוקות סלי מזון, בישול אוכל חם, שיפוץ בתים, כיסוי חובות, ליווי קשישים, תרגום, סיוע בבירוקרטיה ועוד. הפעילות שלנו היא בהתנדבות מלאה ללא מטרת רווח, אנחנו לא עמותה או ארגון. 

 

בליבת העשייה שלנו נמצאים רצון להיטיב וחתירה לצדק. אנו נעות בין כמה ערוצים, מתוך תפיסה אכפתית רדיקלית שרואה קשר בין נתינה קהילתית לבין אקטיביזם חברתי-פוליטי. למעשה, השאיפה שלנו היא לא רק לתת מענה הומניטרי נקודתי, אלא להעמיק בשורשי הבעיות אותן אנו פוגשות בעשייה, ולעמוד לצידן של קהילות במאבק לפירוק מנגנוני דיכוי ואי-צדק.

 

תקוותנו היא להמשיך לסייע לאוכלוסיות מוחלשות, לצמוח כקהילה רגישה ומודעת ולייצר השראה לאלטרנטיבה החברתית שאנו רוצות לראות; קהילה המושתתת על ערכים של צדק ורווחה. קהילה שהתרבות שלה היא סולידרית.

bottom of page