top of page

תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות

אוטופיה שחורה - ערב הקנת סרטים ושיח אמנים

סולידריות מזמינות אתכן.ם לערב הקרנת סרטים קצרים מקומיים!

אחרי ההקרנה נקיים פאנל עם היוצריםות- יעקב ימסה, עלמוורק מרשה דוידיאן ושלומי לקאו.

הכניסה חופשית! אין צורך בהרשמה מראש

← להרשמה

28.12.21, 18:00

bottom of page