top of page

תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות

אירוע דיאלוג Face to Face + הקרנה של הסרט Gaza Surf Club

מפגש פנים מול פנים עם המציאות והחוויה העזתית.

אחד האתגרים הגדולים העומדים בפני חיים משותפים בין ישראלים ופלסטינים הוא המחסור בהיכרות הדדית. אנו מזמינות אתכן.ם למפגש בו תהיה לכם ההזדמנות לפגוש את החיים מעבר לגבול בשיחה פתוחה עם פלסטיני בורן אנד רייסד בעזה. תהיה לכן.ם ההזדמנות להכיר, לשמוע ולשאול שאלות בשיח כנה ובלתי אמצעי.  

המפגש יתחיל בהקרנת הסרט Gaza Surf Club, 
בימוי: מיקי ימין, פיליפ גנאדט | 87 דקות

התשלום לאירוע במתכונת שלם.י כפי יכולתך, החל מ-15 ש״ח. כל ההכנסות תרומה למערך סלי המזון של תרבות של סולידריות.

2.11.21, 17:00

bottom of page