top of page

תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות

אתה תותח! - מעגל שיח ביקורתי על צבא וגבריות בהנחיית פרופיל חדש

"""אתה תותח!"" - מעגל שיח על צבא וגבריות בהנחיית פרופיל חדש

""פגז!"" ""תותח!"" ""טיל!"" גם אתן.ם שמתן.ם לב שכל מילות השבח והילולה שלנו הן כלי מלחמה? התרבות הצבאית והקשר המיוחד שלה לגבריות מוטמעים בכל רובד בחברה הישראלית - בתרבות, בחינוך, בתקשורת ועוד. כיצד התרבות הצבאית בישראל מעצבת את הזהויות שלנו כגברים וכנשים? ואיך זה קשור למערכות יחסים, תפקידים מגדריים, מיניות ואלימות כלפי נשים?

מוזמנות.ים להצטרף אלינו למעגל שיח על ההשפעות הצבאיות בישראל, על גבריות ועל נורמות מגדריות. המפגש יציע מרחב לדבר על הסוגיות האלו כקבוצה, לשאול עליהן שאלות נוספות ולחשוב על התמודדויות המצב הקיים. ההזמנה היא לכל המגדרים!

המפגש יועבר בהנחיית ""פרופיל חדש"", תנועה פמיניסטית המונה נשים וגם גברים, היודעות שאפשר לחיות במדינה שהיא לא מדינת חיילים. מדינת ישראל יכולה לנקוט היום מדיניות שלום נחרצת. היא יכולה להפסיק להיות מדינת צבא. ברור ונהיר לנו שהילדים שלנו, בני הזוג שלנו, אנחנו עצמנו, לא מוכרחות להמשיך להיות מגוייסות, לא מוכרחים לחיות כחיילים.

התשלום לאירוע במתכונת שלם.י כפי יכולתך, החל מ-15 ש״ח. כל ההכנסות תרומה למערך סלי המזון של תרבות של סולידריות.

6.12.21, 18:30

bottom of page