top of page

תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות

בואו נדבר על סמים עם מיכאל פיין

בין אם אתם צורכים רק סמים חוקיים כמו אלכוהול, ניקוטין, או קפאין, ובין אם אתם מתנסים גם עם חבריהם הלא חוקיים, מעטים מאיתנו נמנעים לחלוטין מחומרים שמשנים את תודעתינו.
נפגש כדי לעשות קצת סדר בעולם הזה ולדבר על סמים באמת ובגובה העיניים, לא הפחדות מיותרות.
נכיר את גישת מזעור הנזקים שמציעה לנו להסתכל על סמים כחלק בלתי נפרד מחיינו כבני אדם,
נבחן איך המלחמה בסמים פוגעת בכל אחד מאיתנו,
ולמה לגליזציה מלאה של כל הסמים היא בכלל עניין של זכויות אדם.
וכמובן, אי אפשר לדבר על כל זה בלי למנות כמה כללי אצבע לצריכה מושכלת ואחראית.

מיכאל, 34, פעיל ב-5 שנים האחרונות בפרויקטים שונים של מזעור נזקים והנגשת מידע לגבי שימוש אחראי בסמים.  כותב הטור "בתודעה" בנושא סמים ומזעור נזקים בטיימאאוט תל אביב.

התשלום לאירוע במתכונת שלם.י כפי יכולתך כאשר כל ההכנסות תרומה למערך סלי המזון של תרבות של סולידריות. תתאפשר כניסה של 18+ בקניית כרטיסים מראש. קניית כרטיס בכניסה תתאפשר ל23+ בהתאם לבית רומנו.

22.8.22, 17:00

bottom of page