top of page

תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות

ג׳נטרפיקציה: הקרנת הסרט ושיחה עם היוצרות, קרן שעיו ואסנת טרבלסי

בעשור האחרון יפו הפכה ליעד נחשק, פנינת נדל״ן ומרכז תיירותי בינלאומי. התיירים, הבליינים והתושבים החדשים שמגיעים ליפו מוקסמים מהאווירה, בתי האוכל, הסמטאות והקשתות. אבל מתחת לפני השטח מסתתר שבר נוראי.
״המדריך לג׳נטריפיקציה״ עוקב אחר מאבקם של התושבים הוותיקים של יפו שנאחזים בקירות בתיהם המתפוררים כנגד כל הסיכויים. לעיתים נדמה כי זהו תהליך טבעי המונע ע״י כוחות השוק החופשי אך בסרט נחשף מנגנון רב שנים שנועד להפוך את יפו לפנינת נדל״ן. ערך הקרקע עולה ובמקביל מוסדות השלטון מבצעים פינויים ברוטליים ומכרזים לכל המרבה במחיר על ראשם של מאות משפחות שחיות בדיור ציבורי. את הרווח גורפים היזמים והמדינה, את המחיר משלמים התושבים הוותיקים.

יעל שוב, טיים אאוט תל אביב
״המדריך לג׳נטריפיקציה מתאר את התהליך המואץ של ""הלבנה"" שעוברת יפו בעשורים האחרונים, על חשבון תושביה הוותיקים, ""המוחלשים"", יהודים וערבים גם יחד. המדריך לג׳נטריפיקציה היא צפייה חיונית לכל מי שחשב שיהיה נחמד לגור ביפו המתחדשת. הג'נטריפיקציה מוצגת בה כתוכנית פוליטית סדורה של מוסדות השלטון נגד תושביה הוותיקים של יפו״

יוצרי הסרט: קרן שעיו, לביא ונונו, אסנת טרבלסי
מפיקה ראשית: אסנת טרבלסי
תסריט ובימוי: קרן שעיו ולביא ונונו
מפיקה: אסנת טרבלסי
צילום: רונן קרוק
עריכה: מירי לאופר וגדי מוזס
מוסיקה מקורית: רן אלמליח

התשלום לאירוע במתכונת שלם.י כפי יכולתך כאשר כל ההכנסות תרומה למערך סלי המזון של תרבות של סולידריות.

9.1.22, 17:30

bottom of page