top of page

תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות

האקדמיה לשוויון x כאן זה לא אולפן מציגות: מוסד להשתקה גבוהה: חופש אקדמי בזמן המלחמה

23.7.24, 17:30

בהשתתפות יארה שאהין-גראבלה, מתן סנדלר ואיתי שניר
בהנחיית ספיר סלוצקר עמרן

המלחמה שפרצה בשבעה באוקטובר לא פסחה על האקדמיה הישראלית, וחדרה עמוק לתוך הקמפוסים. האוניברסיטאות והמכללות, שבעת המאבק נגד ההפיכה המשטרית ניסו למצב את עצמן בחוד החנית של ההגנה על הדמוקרטיה הישראלית, הפכו את עורן – או אולי, גילו את פניהן האמיתיים – ונעשו למוקדים של השתקה, רדיפה והסתה נגד סטודנטיות וחברות סגל שהביעו הזדהות עם הקורבנות הפלסטינים. מאגודות הסטודנטים ועד לראשי המוסדות, חלקים גדולים ודומיננטיים באקדמיה הישראלית מגויסים להשתקת קולות ביקורתיים, הן בארץ והן בעולם, בניגוד גמור לייעודה של האקדמיה להוות מוקד של חשיבה תוססת, ספקנית וחופשית.
בשיחה שנקיים ב"בית של סולידריות" נשמע עדויות וסיפורים, ונבקש לשוחח ולחשוב יחד על החופש האקדמי וגבולותיו, על הקשרים בין דמוקרטיה ושוויון לבין האקדמיה, ועל הפיכתה של האקדמיה למה שאנו מכנות "מוסד להשתקה גבוהה".*התשלום לאירוע במתכונת שלם.י כפי יכולתך כאשר כל ההכנסות תרומה למערך סלי המזון של תרבות של סולידריות.

*תתאפשר כניסה של 18+ בקניית כרטיס מראש. קניית כרטיס בכניסה תתאפשר לגילאי 21+ באמצע שבוע ו23+ בימי חמישי בהתאם להנחיות בית רומנו.

*בבית של סולידריות אין מקום להתנהגות גזענית, טרנספובית, סקסיסטית והטרדות/אלימות מכל סוג.

*ישנו מעלון המהווה הסדר נגישות לבית של סולידריות, אנא צרו איתנו קשר מראש לתיאום גישה עבור נכים.

bottom of page