top of page

תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות

הקרנת הסרט ׳לאה צמל עורכת דין׳ ושיחה עם יוצרי הסרט

אנחנו מזמינות אתכן.ם להקרנה של הסרט זוכה האמי ׳לאה צמל, עורכת דין׳. בתום ההקרנה נקיים דיון עם במאית הסרט רייצ׳ל לאה ג׳ונס ולאה צמל. 

לאה צמל, עורכת דין
ישראל / קנדה / שווייץ 2019, 108 דקות, עברית, ערבית ואנגלית, כתוביות בעברית ובאנגלית יוצרים: רחל לאה ג׳ונס ופיליפ בלאיס 

לאה צמל מגינה על פלסטינים: מפמיניסטיות לפונדמנטליסטים, ממפגינים בלתי אלימים ללוחמים חמושים. כעורכת דין ישראלית שמייצגת אסירים פוליטיים זה כבר חמישה עשורים, במאבקה הבלתי נלאה למען צדק, צמל לעולם לא עומדת מנגד ותמיד עומדת על שלה.

התשלום לאירוע במתכונת שלם.י כפי יכולתך, החל מ-15 ש״ח. כל ההכנסות תרומה למערך סלי המזון של תרבות של סולידריות.

21.11.21, 17:00

bottom of page