top of page

תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות

הקרנת הסרט ׳Paris is Burning' ושיחה עם חלוצות סצינת הבולרום בארץ

תרבות של סולידריות ובולרום תל אביב חוברות יחד לערב המוקדש לתרבות הנשפים הבינלאומית!
תרבות הנשפים התפתחה בקרב הקהילה הגאה האפרו-אמריקנית ולטינו-אמריקנית בארצות הברית, כמרחב בו גזע, מעמד, מגדר ומיניות נפגשים. התרבות שצמחה לפני עשרות שנים בצל הדיכוי והאפליה כבמה של שחרור, חקירה וגילוי, מכתיבה עד היום טרנדים במדיה ומיינסטרים.

בזמנים שבהם הפופולריות שלה עולה והסצנה הגיעה גם לישראל, נחזור בערב הזה למקורות שלה. נקדיש אותו ללמוד את הערכים ולהפיץ את הידע שהמייסדים שלה נלחמו להביא לקהילה הגאה ולעולם.

ניפגש לשיחה עם חלוצות בסצנה המקומית ולצפייה בדוקו ""Paris is Burning"" על ""עידן הזהב"" של הנשפים בניו-יורק בשנות ה-80. הסרט מתחקה אחר הדמויות המרכזיות בסצנה באותן שנים, וחושף אותנו למאבקיהם איתם הן מתמודדות בגבורה, גאווה והומור, בעודם מנסים לשרוד באמריקה העשירה והלבנה.

כניסה במתכונת שלמ/י כפי יכולתך כאשר כל ההכנסות תרומה לתוכנית הבטחון תזונתי של תרבות של סולידריות.

4.1.22, 17:30

bottom of page