top of page

תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות

הרצאה של מנכ״ל עמר״ם: פרשת ילדי תימן, מזרח ובלקן, והמאבק להכרה

עמותת עמר"ם נאבקת במשך שנים להכרה באחריות המדינה לפרשת חטיפתם והיעלמותם של אלפי פעוטות מקרב משפחות עולים חדשים, בעיקר מתימן אך גם מעיראק, תוניס, מרוקו, מדינות הבלקן ועוד, בעיקר בשנות ה-50. העמותה פועלת להביא את קולן של המשפחות, ההורים להם נאמר כי ילדיהם נפטרו, אולם הם לא ראו גופה ולא קבר. ברבות הימים התברר כי חלק מהילדים נמסרו לאימוץ וחלקם - לא נודע מה עלה בגורלם עד היום.

ממשלות ישראל לדורותיהן מימין ומשמאל מסרבות להכיר בפרשה ומכחישות בתוקף את מעורבות מוסדות המדינה. זאת למרות שלל עדויות של משפחות, חטופים ואנשי צוות שהיו מעורבים בחטיפות.

בערב נארח את מנכ"ל עמר"ם, תום מהגר ונשמע אודות הפרשה, המאבק להכרה וניסיונות הטשטוש והטיוח של המדינה.

קרדיט תמונה: מתי מילשטיין

התשלום לאירוע במתכונת שלם.י כפי יכולתך כאשר כל ההכנסות תרומה למערך סלי המזון של תרבות של סולידריות. תתאפשר כניסה של 18+ בקניית כרטיסים מראש. קניית כרטיס בכניסה תתאפשר ל23+ בהתאם לבית רומנו.

26.6.22, 17:00

bottom of page