top of page

תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות

ישראל: חברה של אי-שיוויון
הרצאה עם ירון הופמן-דישון, חוקר במרכז אדוה

16.6.24, 17:00

תוחלת החיים במחוזות הצפון והדרום בישראל נמוכה מתוחלת החיים במרכז הארץ בכשנתיים. אי-השוויון בין הכנסותיהם של תושבי המרכז והפריפריה בישראל הוא מהגבוהים במדינות המערב. ישראל ממוקמת במקום השני מהסוף בקרב מדינות ה-OECD בפערי השכר המגדריים (פער השכר החציוני בין שכירים ושכירות). אי-השוויון בין יהודים וערבים בישראל בא לידי ביטוי בהכנסות משכר, בהישגי חינוך ונגישות להשכלה גבוהה, בבריאות, בדיור ועוד. נתונים אלו ואחרים מתבטאים בכך שבעשורים האחרונים נרשמו בישראל רמות אי-שוויון גבוהות ביחס לעולם המפותח. למה חשוב לעסוק באי-שוויון ולמדוד אותו? מהם התהליכים שעיצבו את אי-השוויון בישראל וכיצד הוא בא לידי ביטוי בהיבטיו השונים - מעמדי, לאומי, אתני, מגדרי ומרחבי?*התשלום לאירוע במתכונת שלם.י כפי יכולתך כאשר כל ההכנסות תרומה למערך סלי המזון של תרבות של סולידריות.
*תתאפשר כניסה של 18+ בקניית כרטיסים מראש. קניית כרטיס בכניסה תתאפשר ל23+/21+ בהתאם להנחיות בית רומנו.
*בבית של סולידריות אין מקום להתנהגות גזענית, טרנספובית, סקסיסטית והטרדות/אלימות מכל סוג.

*ישנו מעלון המהווה הסדר נגישות לבית של סולידריות, אנא צרו איתנו קשר מראש לתיאום גישה עבור נכים.

bottom of page