top of page

תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות

למה הקרן עדיין קיימת?
הקרנת הסרט ׳פה מדייקים: קק""ל׳ ושיחה עם היוצרות

למה הקרן עדיין קיימת? הקרנת הסרט ״פה מדייקים: קק״ל״ ושיחה עם היוצרות

הקרן הקיימת לישראל מלווה אותנו מתחילת המאה העשרים וקשורה מסורתית למפלגות השמאל מרצ והעבודה. בעשורים האחרונים היא מזוהה בציבור בעיקר עם ספסלי פיקניק ושחיתות, כשהתפקיד שלה בביצוע פעולות טיהור אתני והכחדת בעלי חיים נשאר לרוב מחוץ לדיון.

במפגש נקרין את הסרט ״פה מדייקים: קק״ל״, שסוקר את הפרקטיקות של הארגון ב-15 דק', ונדבר עם היוצרות על כל מה שלא רצינו לדעת על הקרן הקיימת לישראל, איך נוצר הסרט, מה קרה בט"ו בשבט האחרון בנגב ומה עושות מכאן הלאה...

התשלום לאירוע במתכונת שלם.י כפי יכולתך כאשר כל ההכנסות תרומה למערך סלי המזון של תרבות של סולידריות.
הכניסה לאירוע מחייבת עטיית מסכה לפי ההנחיות. בנוסף, תתאפשר כניסה של 18+ בקניית כרטיסים מראש. קניית כרטיס בכניסה תתאפשר ל23+ בהתאם לבית רומנו.

7.4.22, 17:30

bottom of page