top of page

תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות

מארחות את קוויר קאסט לסמינר ׳לימודי תקווה׳ עם ד״ר אדווה זלצר

כשנמצאים בעיצומו של סכסוך מתמשך כמו זה שלנו ובאופק לא נראה שום שינוי, אנחנו מפסיקים לדמיין עתיד אחר ונכנעים לייאוש. זה בדיוק הזמן להפנות את המבט החוצה, אל סכסוכים מתמשכים אחרים, מדממים לא פחות, שהיו והסתיימו. ללמוד מהם על מנגנונים של "צדק מעברי", מנגנוני פיוס, שהוקמו לאחר סיומם ולקבל מהם השראה. ניסיונם של אחרים יכול להחזיר לנו את היכולת לדמיין תיקון.
בסדרה של ארבעה מפגשים נעסוק בכל אלה:

מפגש ראשון – מבוא ל"צדק מעברי" – נלמד על התפיסה הרווחת כיום בעולם של "צדק מעברי", עקרונותיה והמנגנונים המופעלים בה על מנת לקדם פיוס בחברות ובמדינות מוכות סכסוך ואובדן.

מפגש שני - אפרטהייד בדרום אפריקה וועדות האמת והפיוס – כיצד אפשר ללמוד לחיות ביחד אחרי שנים ארוכות של דיכוי וניצול והאם פיוס הוא בכלל אפשרי.

מפגש שלישי - רצח העם ברואנדה ומפגשי הגצ'אצ'ות – איך לומדים לחיות בכפר לצד השכן שרצח את המשפחה שלי? איך חוזרים לבית ספר בו המורים היו שותפים לרצח חברי לספסל הלימודים?

מפגש רביעי – מחשבות על "צדק טרום מעברי", האם אפשר ליישם את עקרונות ה"צדק המעברי" במקום בו הסכסוך טרם הסתיים באופן רשמי? מה אנחנו יכולים לעשות עם עקרונות אלו?

עלות מפגש - 30 ש"ח למפגש. ההרשמה היא לסדרת המפגשים כולה.

1. מפגש ראשון - 5.7 שעה 18:00
2. מפגש שני - 12.7 שעה 18:00
3. מפגש שלישי - 17.7 שעה 18:00
4. מפגש רביעי - 26.7 שעה 18:00

המפגשים יהיו בבית של סולידריות - [בתדר בת"א]

ד"ר זלצר, בעלת תואר דוקטור בהיסטוריה. מורה בגימנסיה העברית הרצליה, מלמדת חשיבה ביקורתית, היסטוריה ועל הסכסוך הישראלי פלסטיני. כותבת תכניות חינוך בהיסטוריה ועל הסכסוך עבור עמותות חינוך ועמותות שמאל. חברת הועד המנהל של שוברים שתיקה. ואמא של נורי.

bottom of page