top of page

תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות

מנפצות את הבועה: ההיסטוריה הקולוניאלית של תל אביב, מפגש עם זוכרות

"הרצאה: ""מנפצות את הבועה - ההיסטוריה הקולוניאלית של תל אביב""

על אילו יסודות מושתתת העיר תל אביב? על אילו אדמות? על אילו ערכים?

נציץ אל החיים שהתקיימו במחוז יאפא - מאלשֵיח' מֻוַנִּס בצפון ועד אַבּוּ כַּבִּיר בדרום, מסַלַמה במזרח ועד אלמַנְשִיָה ויאפא במערב. נעבור בדמיוננו על פני פרדסים ובתי קולנוע, כרכרות וגמלים, מפעלים ובתי קפה.

נלמד על הרקע להקמת העיר תל אביב, על היחסים המורכבים שבינה לבין יפו, בין יהודים וערבים, אשכנזים וספרדים ונכיר את המציאות שמיד אחרי 1948, שבה כ-90% מתושבי המחוז הפכו לפליטים.

נסיים בשיחה פתוחה על המתח שבין ההיסטוריה ההגמונית לבין האירועים המושתקים, על החזות הליברלית והגיי-פרנדלית של עיר שממשיכה גם היום לדחוק החוצה את תושביה הפלסטינים, המזרחים, השחורים והעניים. נחשוב יחד האם וכיצד הכרה בעוולות הנכבה יכולה להשתלב בתמיכה במאבקים שונים שמתקיימים בעיר: המאבקים העכשוויים של תושבי יפו והשכונות (סַלַמָה/כפר שלם, גָ'מַּאסין/גבעת עמל), מאבק מבקשי המקלט, מאבקים נגד תהליכי ג'נטריפיקציה ועוד.

את ההרצאה תעביר ד""ר יערה בנגר אללוף, רכזת תחום החינוך הפוליטי בארגון ""זוכרות""

התשלום לאירוע במתכונת שלם.י כפי יכולתך כאשר כל ההכנסות תרומה למערך סלי המזון של תרבות של סולידריות. תתאפשר כניסה של 18+ בקניית כרטיסים מראש. קניית כרטיס בכניסה תתאפשר ל23+/21+ בהתאם לבית רומנו.

2.8.22, 16:30

bottom of page