top of page

תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות

מקרן בעלטה: ערב הקרנת סרטי וידאו ארט ניסיוניים

26.6.24, 17:00


ערב הקרנת סרטי וידאו ארט ניסיוניים

ערב הקרנת סרטים קצרים וקטעי וידאו ארט ניסיוניים מאת ארבעה יוצרים מקומיים, הנוגעים בעצמי תוך פירוק והרכבה שלו מתוך החיפוש אחר זהות וצלילה אל מחשכי התהומות שבפנים.

>> Golden Fleece – Yoel Peled 15:10 -

>> SHADOW WORK – Timna Rose 3:38

>> The unexpected beauty of loneliness – Rachel Ben David 10:23

>> Danaé - Yasha Vetkine 30:00


*תתאפשר כניסה של 18+ בקניית כרטיסים מראש. קניית כרטיס בכניסה תתאפשר ל23+/21+ בהתאם להנחיות בית רומנו. *בבית של סולידריות אין מקום להתנהגות גזענית, טרנספובית, סקסיסטית והטרדות/אלימות מכל סוג.

*התשלום לאירוע במתכונת שלם.י כפי יכולתך כאשר כל ההכנסות תרומה למערך סלי המזון של תרבות של סולידריות.

*ישנו מעלון המהווה הסדר נגישות לבית של סולידריות, אנא צרו איתנו קשר מראש לתיאום גישה עבור נכים.

bottom of page