top of page

תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות

משבר הפליטים מאוקריאנה - בין הראוי למצוי ואיך אפשר לעזור?

מהראוי למצוי בטיפול בבקשות הקליטה של העולים והפליטים מאוקראינה ומרוסיה ואיך סוגיות של דת, הגדרה עצמית ונטיה מינית יכולות להוות מכשול ובעיקר- איך אנחנו יכולים לעזור? שיחה פתוחה לקראת פסח עם עו״ד ניקי מאור מהמרכז לסיוע לעולים מטעם המרכז הרפורמי לדת ומדינה.

התשלום לאירוע במתכונת שלם.י כפי יכולתך כאשר כל ההכנסות תרומה למערך סלי המזון של תרבות של סולידריות.
הכניסה לאירוע מחייבת עטיית מסכה לפי ההנחיות. בנוסף, תתאפשר כניסה של 18+ בקניית כרטיסים מראש. קניית כרטיס בכניסה תתאפשר ל23+ בהתאם לבית רומנו

11.4.22, 17:30

bottom of page