top of page

תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות

נרטיבים, אתוסים ועמדות בסכסוך הישראלי פלסטיני. הרצאה של אל"מ במיל', דר' שאול אריאלי

23.5.24, 16:30

שאול אריאלי הוא מומחה בנושא הסכסוך הישראלי-פלסטיני והתהליך המדיני בין העמים. אריאלי עמד בראש מנהלת הסכם הביניים בתקופתם של ראשי הממשלה רבין, פרס ונתניהו וכן בראש מנהלת המו”מ להסדר קבע בממשלת ברק, והיה אחראי על עבודת המטה למשא ומתן הרשמי עם הפלסטינים, והוא אחד המומחים המובילים בארץ בכל הקשור בהסכם אפשרי ובסוגיות השונות אותן הוא כולל כגון תוואי הגבול, ירושלים ומכשול ההפרדה.

בהרצאה זו נבחן את הנרטיבים והאתוסים המגדירים את הסכסוך הישראלי-פלסטיני ואת האופן בו הם משפיעים על העמדות בשני הצדדים ועל האפשרות לפתרונו.*התשלום לאירוע במתכונת שלם.י כפי יכולתך כאשר כל ההכנסות תרומה למערך סלי המזון של תרבות של סולידריות.
*תתאפשר כניסה של 18+ בקניית כרטיסים מראש. קניית כרטיס בכניסה תתאפשר ל23+/21+ בהתאם להנחיות הבית רומנו.
*בבית של סולידריות אין מקום להתנהגות גזענית, טרנספובית, סקסיסטית והטרדות/אלימות מכל סוג.

*ישנו מעלון המהווה הסדר נגישות לבית של סולידריות, אנא צרו איתנו קשר מראש לתיאום גישה עבור נכים.

bottom of page