top of page

תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות

סדנה להקשבה פגיעה עם ברק טלמור

אומנות התקשורת, הקשר והפגיעות נמצאת ביכולת שלנו להקשיב בעצימות למי שמולנו.
בסדנא - הקשבה פגיעה - אנחנו נלמד כלים חדשים שיסייעו לנו לחדד את הדרך שבה אנחנו מקשיבים ובכך, מתקשרים.
ברק טלמור, בוגר המכון לערבה, מזמין אותנו להקדיש זמן למידה לכלי שאנחנו לוקחים כמובן מאילו אך אם נפתח אותו ונסתכל לתוכו, נלמד כמה שפע הוא יכול להוסיף לקשרים שלנו בחיים.

התשלום לאירוע במתכונת שלם.י כפי יכולתך כאשר כל ההכנסות תרומה למערך סלי המזון של תרבות של סולידריות.
הכניסה לאירוע מחייבת עטיית מסכה לפי ההנחיות. בנוסף, תתאפשר כניסה של 18+ בקניית כרטיסים מראש. קניית כרטיס בכניסה תתאפשר ל23+ בהתאם לבית רומנו.

5.4.22, 17:30

bottom of page