top of page

תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות

ספריית סולידריות מארחת: תנועת החופש הכורדית ברוג'בה - מאידיאולוגיה ומאבק ליצירת עולם אחר

"ביום שלישי ה-29 במרץ ניפגש לדבר וללמוד על אחת המהפכות החשובות שמתרחשות כיום בהובלת הכורדיות והכורדים ברוג׳בה (צפון-מזרח סוריה), במהלכה נבנית חברה המבוססת על רעיונות אקולוגיים, פמיניסטיים ודמוקרטיה ישירה. נדבר על איך הכל התחיל, מהיכן הגיעה ההשראה למאבק וליסודות החברתיים, ואיך כל זה קשור למנהיג אחד, שמתוך תא כלא על אי בודד בטורקיה מקדם יישום של דמוקרטיה קונפדרלית.

כנגד כל הסיכויים, ובתנאים בלתי אפשריים של מלחמות אזרחים וטרור, הא.נשים האמיצות הללו מראות.ים לנו שעולם אחר הוא אפשרי.

יום שלישי ה29/3. 19:30, ב""בית של סולידריות"", דרך יפו 9, קומה 1, תל אביב (בית רומנו)

תשלום בכניסה לאירוע במתכונת שלמ/י כפי יכולתך. ההכנסות מהאירוע להרחבת פעילות ""ספריית סולידריות"". הכניסה לאירוע מחייבת עטיית מסכה לפי ההנחיות. בנוסף, תתאפשר כניסה של 18+ בקניית כרטיסים מראש. קניית כרטיס בכניסה תתאפשר ל23+ בהתאם לבית רומנו.

29.3.22, 16:30

bottom of page