top of page

תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות

ספריית סולידריות מארחת את שוברים שתיקה:
אלימות בירוקרטית:
התשתית הבלתי נראית של הכיבוש

"הכיבוש הוא לא רק מחסומים, פלישות לבתים ומעצרים. השליטה הצבאית על מיליוני פלסטינים בשטחים לא היתה יכולה להימשך כבר למעלה מ-55 שנים ללא התשתית הבירוקרטית שאותה מספקים המנהל האזרחי, מת""ק עזה ויחידת המתפ""ש.

אנו מזמינים אתכם לערב בו תשמעו מחיילים וחיילות לשעבר על השירות שלהם ביחידות אלו. בואו לשמוע איך נראית השליטה היומיומית הזאת, ממשטר ההיתרים וענישה קולקטיבית ועד המנגנון שמוציא לפועל פיקוח והריבס בתים. בערב יוקראו גם עדויותיהם של פלסטינים תושבי עזה והגדה.

התשלום לאירוע במתכונת שלם.י כפי יכולתך כאשר כל ההכנסות תרומה למערך סלי המזון של תרבות של סולידריות. תתאפשר כניסה של 18+ בקניית כרטיסים מראש. קניית כרטיס בכניסה תתאפשר ל23+/21+ בהתאם לבית רומנו."

26.7.22, 17:00

bottom of page