top of page

תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות

עיר שחולקה לה יחדיו - הרצאה של עו״ד דני זיידמן

17.1.24, 18:00

ירושלים היא הליבה של הסכסוך בין ישראלים לפלשתינאים, הר געש פעיל המתפרץ מעת לעת. ומה שקורה בירושלים, לא נשאר בירושלים.

העיר המרתקת והמיוסרת הזאת היא יותר מורכבת מהאידיאלוגיות המתיימרות לפענח אותה. המציאות מרתקת, אבל יש לזכור: בלי להבין אותה ולהכיל אותה, אין תוחלת למהלכים מדיניים.

כי הסכסוך הזה ייגמר, אם וכאשר ייגמר,  בתוככי ירושלים.


*התשלום לאירוע במתכונת שלם.י כפי יכולתך כאשר כל ההכנסות תרומה למערך סלי המזון של תרבות של סולידריות.
*תתאפשר כניסה של 18+ בקניית כרטיסים מראש. קניית כרטיס בכניסה תתאפשר ל23+/21+ בהתאם להנחיות הבית רומנו.
*בבית של סולידריות אין מקום להתנהגות גזענית, טרנספובית, סקסיסטית והטרדות/אלימות מכל סוג.
*ישנו מעלון המהווה הסדר נגישות לבית של סולידריות, אנא צרו איתנו קשר מראש לתיאום גישה עבור נכים.

bottom of page