top of page

תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות

על החיים ועדה מוות
מופע עדות דראג ספוקן פרטיזנים. למי שהתגעגעה למי שלא הספיק

על החיים ועדה מוות
מופע עדות דראג ספוקן פרטיזנים. למי שהתגעגעה למי שלא הספיק

עדותה של עדה. אישה מבריקה ובעלת תושייה שהצליחה כנערה במלחמת העולם לברוח מן המחנות, לחבור לפרטיזנים וגם להגיע לכאן. עדה עושה שימוש באמנות השירה המדוברת, אותה פיתחה ככלי מחתרתי בימיה ביערות, כדי לומר דברים שצריכים להיאמר. היא נהנית משילוב הרה אסון של חופש דיבור מוחלט (היא משם. מי יגיד לה משהו) והיעדר מוחלט עוד יותר של אחריות כלשהי, למישהו או משהו. שם הבמה שלה – אמ-סי-עדהמוות, ניתן לה כבר אז, בין זוועות מלחמה ואהבות נכזבות, בשל מזגה המקאברי והאיכות הטוטאלית והבלתי מתפשרת של יצירתה.
יוצרת ומבצעת חד פעמית בעלת קול ייחודי, משלבת חומרים אותנטיים מימי המלחמה עם יצירות חדשות ואקטואליות בערב עדות של ספוקן-וורד, ראפ ואנאפטי.

התשלום לאירוע במתכונת שלם.י כפי יכולתך כאשר כל ההכנסות תרומה למערך סלי המזון של תרבות של סולידריות. תתאפשר כניסה של 18+ בקניית כרטיסים מראש. קניית כרטיס בכניסה תתאפשר ל23+ בהתאם לבית רומנו.

7.7.22, 17:30

bottom of page