top of page

תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות

ערב כתיבת מכתבים וברכות שנה טובה לאסירות ואסירות משוחררות

צוות הזדמנות שנייה של תנועת שוברת קירות מזמין אתכם.ן להצטרף אלינו לכתיבת מכתבים וברכות שנה טובה לאסירות ואסירות משוחררות.
במסגרת הפעילות שלנו, אנחנו רוצות לחזק אותן ולשמח אותן בחג, להזכיר להן שאינן לבד, מתוך תפיסת של אחווה נשית, אהבה וסולידריות.
בראש השנה ובחודש הסליחות, בואו נרבה שמחה ותמיכה בנשים המבקשות לצאת לדרך חדשה.
נפגש בשעה 20:30 בערב בחלל בית של סולידריות, קומה 2 של התדר, רחוב דרך יפו 9, ת"א- יפו.
הביאו ברכות, טושים וכלי יצירה, מתנות נחמדות כמו תמרוקים חדשים, מחברות וכו' וכל תרומה שנוכל להעביר הלאה.
שימו 🖤 אירוע מדריך לפיצוצי כנסים שהיה אמור להתקיים באותו תאריך נדחה, פרטים בהמשך.

← להרשמה

12.9.22, 17:30

bottom of page