top of page

תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות

ערב עם התזמורת העקומה של מונה כמונה ולהקת פלייברז

בעולם הכל כך אפל שלנו , אנחנו ברדיפה תמידית אחרי קצה של אור, ולפעמים נדמה כי שכחנו איפה ההנאה הצרופה והטהורה ממוזיקה פשוטה . אז הרמנו ערב עם שני הרכבים שבאים להזכיר לנו שמוזיקה היא כיף!  "התזמורת העקומה של מונה כמונה", בשורה מרעננת של מזרח תיכון חדש, עם מופע שכולו חופש, יצירתיות ומקצבים שעושים לזוז מבפנים לבחוץ, לא תוכלו שלא לרקוד את עצמכם לדעת.   הפלייברז (The Flavors), להקת הבית של קולקטיב House Of Records, 8 נגנים, וירטואוזים על כליהם, שישלהבו אתכן עם צליליהם החדים והמושחזים."

 התשלום לאירוע במתכונת שלם.י כפי יכולתך כאשר כל ההכנסות תרומה למערך סלי המזון של תרבות של סולידריות. תתאפשר כניסה של 18+ בקניית כרטיסים מראש. קניית כרטיס בכניסה תתאפשר ל21+ בהתאם לבית רומנו

13.7.22, 17:00

bottom of page