top of page

תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות

פרויקט הקולנוע הבלתי נתפס: איך מראים זוועה? האסתטיקה הקולנועית של השבעה באוקטובר

25.6.24, 17:00

כיצד מציגים את הבלתי ניתן לייצוג? האם ישנה דרך נכונה לעצב דימויים של זוועות ואלימות? האם דימוי ברוטאלי וגרפי של אלימות מסייע לנו להגיע להבנה מלאה יותר של האלימות האנושית? או שמא מרחיק אותה מאיתנו ומוסיף על מסך העשן המכסה על מלוא המשמעויות המורכבות שלה?
המפגש השני של פרויקט הקולנוע הבלתי נתפס יעסוק בשאלות אלו ובאחרות שיעלו בעתיד אל מול הסרטים הרבים שיבקשו לעצב את דימויי הזוועה של השבעה באוקטובר. בפאנל בהשתתפות דני רוזנברג, טלי שמש, ד"ר שמוליק דובדבני, ד"ר אורי לוין ובהנחיית שירה הברון ושני קיניסו, נשאל - כיצד מציגים זוועה?

לו"ז אירוע:
20:00 - התכנסות
20:30 - פאנל
21:45 - הקרנה*התשלום לאירוע במתכונת שלם.י כפי יכולתך כאשר כל ההכנסות תרומה למערך סלי המזון של תרבות של סולידריות.

*תתאפשר כניסה של 18+ בקניית כרטיסים מראש. קניית כרטיס בכניסה תתאפשר ל23+/21+ בהתאם להנחיות בית רומנו.

*בבית של סולידריות אין מקום להתנהגות גזענית, טרנספובית, סקסיסטית והטרדות/אלימות מכל סוג.

*ישנו מעלון המהווה הסדר נגישות לבית של סולידריות, אנא צרו איתנו קשר מראש לתיאום גישה עבור נכים.

bottom of page