top of page

תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות

פרות קדושות - ערב בנושא משבר הדיור


השתתפות עו״ד אוהד אמר, דפני ליף, גילי מלניצקי עורכת מדור נדל״ן TheMarker
ועדי כהן כתבת נדל״ן TheMarker

מטרת הערב להנגיש לקהל את המידע בנוגע למשבר הדיור, באמצעות צוות מגישות, שעונות על משפטים שחוקים וטענות שמרניות באמצעות הסבר בהיר וקצר לגבי התשובות האפשריות לשיחה.

במסגרת הערב, כל מגיש יתבקש לענות על שאלה (שתבחר מראש), מתוך אוסף קלישאות כלכליות וחברתיות הנשענות על מסורות ישנות ומשרתות כוחות שמרניים כלכליים וחברתיים. האמירות איתם נתמודד ידועות לכולם, אנחנו פוגשים אותם בשולחן השבת, בפרלמנט השכונתי, באוניברסיטה, בחיים המקצועיים ובמהדורות החדשות.
לרוב אנחנו מתקשים לענות על הטענות, כי השימוש הנרחב קיבע אותן כאמת הבלעדית. או שהייאוש לא מאפשר לסביבה למצוא פתרונות טובים יותר מהמציאות שנכפתה עלינו.
אנחנו נתפסים כ'עגלה ריקה' ללא ערכים, רעיונות או תפיסת עולם מגובשת, שוקעים בדיונים על מספרים וסטטיסטיקות, חופרים תוך כדי בגוגל אבל נשארים בסופו של דבר עם מעט ידע, בשפה לא ברורה שלא יכול לשמש אותנו בדיונים מהסוג הזה ובלי חזון למציאות אחרת.
הדוד על הכורסא, אחרי ארוחת שישי משפחתית, ינסה לעצבן, כהרגלו.

חמישה מגישים חמישה היגדים- לכל מגיש 7 דקות לענות על השאלה/ משפט / היגד- בדרך הטובה בעיניו, כל עוד שומר על שפה ברורה, בהירה ופשוטה, מצייד את המשתתפים במסרים קליטים ושומר על כבוד הדוד.
המגישות יקבעו מראש, וינתן להן הזמן מראש להתכונן לשאלה.

לקהל תינתן האפשרות להוסיף משפטים/היגדים/קלישאות בתיבת פניות ציבור- ובסוף הערב תינתן הזדמנות למגיבים לענות על שאלות מהקהל.

התשלום לאירוע במתכונת שלם.י כפי יכולתך כאשר כל ההכנסות תרומה למערך סלי המזון של תרבות של סולידריות. תתאפשר כניסה של 18+ בקניית כרטיסים מראש. קניית כרטיס בכניסה תתאפשר ל23+ בהתאם לבית רומנו."

18.7.22, 17:00

bottom of page