תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות

Open Site Navigation

קבוצת כתיבה | שישי צהריים |

"The new Culture of Solidarity Writing Group is for writers (activists, Researchers, journalists, and more) who want to get sh*t done as part of an open-minded and inclusive community.

We’ll meet every Friday at 11 am and work at the following timeline:
15 minutes chat and mingle
45 minutes of writing individually in silence
A 15-minute break for coffee and stretch
45 minutes of writing individually in silence.

All you need is a project to work on and a laptop or notepad to write with. The writing group is 18-person capacity so sign up here to join: shorturl.at/gzB25!
donations towards the Culture of Solidarity food security program will be appreciated. Please Bring masks and practice social distancing for a safe space for all.

קבוצת הכתיבה החדשה של תרבות של סולידריות מיועדת לכותבים.ות (אקטיביסטים.ות, חוקרים.ות, עיתונאים.ות ועוד) שרוצים.ות להתקדם בעבודה ובפרויקטים אישיים לצד קהילה מכילה ופתוחה.

ניפגש כל שישי ב-11:00 ונעבוד בפורמט הבא:
15 דקות היכרות ושיחה
45 דקות כתיבה עצמאית שקטה
15 דקות הפסקת תה והתמתחויות
45 דקות כתיבה עצמאית שקטה

כל מה שאתם.ן צריכים.ות זה פרויקט לעבוד עליו, מחברת או מחשב נייד אישי. הקבוצת כתיבה מתאימה לעד 18 משתתפים.ות אז הירשמו מראש כדי לשריין מקום!
ניתן להשאיר תרומה בכניסה אם באפשרותך, שתועבר למערכי הסיוע של "תרבות של סולידריות". אנא הגיעו עם מסכה ושמרו על מרחב בטוח עבור כולםן.