top of page

תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות

קולקטיב כאןתוקם וספריית סולידריות מזמינות לקבוצת קריאה

קולקטיב כאןתוקם וספריית סולידריות מזמינות לקבוצת קריאה:
נדבר, נלמד, נכיר, נתעדכן במתרחש סביבנו. נפתח הבנה של הפוליטי, שתשמש בסיס לפעולה ולשינוי. בואו!

ימי שני מדי שבועיים, החל מה-1.8.22, בשעה 17:30 (התכנסות משעה 17:00)
בית של סולידריות, דרך יפו 9, ת"א

כדי להתחיל לדרוש את הבלתי אפשרי, נקדיש את המפגשים הקרובים לדמיון פוליטי

ההשתתפות ללא עלות
אין צורך בהרשמה מראש

מועדי מפגשים: 1.8.22 // 15.8.22 // 29.8.22 // 12.9.22 // 26.9.22 // ובמהלך אוקטובר והלאה

← להרשמה

1.8.22, 14:30

bottom of page