top of page

תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות

שואה - מעגל שיח משותף אל השנים הבאות

אנו מזמינות אתכם/ן לשיח אחר בנושא זיכרון השואה - עם מבט אל השנים הבאות כחברה משותפת.
הדיון יתנהל בהנחיית אלי כהן ובליווי קטעי קריאה.
נדון בשאלות בהקשר הלאומי, הפוליטי והאישי.
כיצד הבניית זיכרון השואה משתקפת בחברה שלנו היום, על פניה השונות?
האם וכיצד צריך זיכרון השואה להשתנות?
אילו ערכים צריכים להרכיב אותו ביחס למרחב האישי, הקהילתי והלאומי - ומה נוכל אנו כיחידים וכחברה לעשות ביחס לכך?

האירוע יתקיים בבית של סולידריות, דרך יפו 9, קומה 1 (מול מסעדת רומנו).

27.4.22, 17:00

bottom of page