top of page

תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות

שוברות קירות וספריית סולידריות מציגות: השקה לספרה של ד״ר קלריס חרבון

ספריית סולידריות מארחת את תנועת שוברות קירות בהשקת ספרה של ד"ר קלריס חרבון.
בתוכנית - ברכות: חלי בוזחיש ששון

קטעים נבחרים מהספר:
מיטל כהן
נטע חממי טביב
שרה אסולין
אוהד אמר
תמר אלקובי
גולן שריקר-צ'ריקר

הקראת שירה בועטת:
יורם בלומנקרנץ
ד"ר קלריס חרבון
פרופ' סמי שלום שטרית

הנחיה: כרמן אלמקייס עמוס

חאפלה עם די ג'י
חיים אליהו
שיארח את
נטע חממי טביב

בואו להרים ולרקוד איתנו בערב אש!!!


ספרה פורץ הדרך של ד"ר קלריס חרבון מנסח מחדש את מושג ה״פלישה״ מקטגוריה משפטית פלילית ל"השתכנות מתקנת", ובכך הוא מציב את פעולותיהן של נשים מזרחיות נגד פינוין מבתיהן במסגרת חלופית של המאבק לשוויון. השתכנות מתקנת, המעוגן במחקר הבינתחומי המתעצם של לימודי מזרחיּות, מפרק בנחרצות הנחות יסוד בנוגע לחוקי הדיור הציבורי, תוך שהוא ממחיש את האפשרויות המחקריות שבמושג ההצטלבִיּות - של מעמד, גזע, אתניות, מגדר ומיניות - ללימודי המשפט. הספר גם משקף את האקטיביזם הפמיניסטי המזרחי של המחברת עצמה כעורכת דין מעוררת השראה
שייצגה משתכנות ומיקמה מעשי התנגדות גופניים אלה בהקשרם ההיסטורי הרחב.
פרופ' אלה שוחט, אוניברסיטת ניו יורק, מחברת הספר זיכרונות אסורים.

ד"ר קלריס חרבון נולדה ב-1974 בדירת דיור ציבורי באשדוד. בת שישית להוריה והורה יחידה לבנה. מרצה למשפט בינלאומי, לימודי מגדר ולימודים יהודיים־מרוקאיים ומנהלת המרכז להעצמת נשים באוניברסיטת אל־אחוויין במרוקו. בוגרת האוניברסיטאות ייל ומק׳גיל, עורכת דין ומשוררת פמיניסטית מרוקאית.

התשלום לאירוע במתכונת שלם.י כפי יכולתך כאשר כל ההכנסות תרומה למערך סלי המזון של תרבות של סולידריות. תתאפשר כניסה של 18+ בקניית כרטיסים מראש. קניית כרטיס בכניסה תתאפשר ל23+ בהתאם לבית רומנו.

28.6.22, 16:00

bottom of page